Enviaments
L'ESTRI PER A TOTS, S.L no enviarà cap producte fins que el Departament d'Administració hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.
Tingueu en compte que en les comandes abonats per Transferència bancària la seva comanda es processarà quan es rebi el pagament, entre 24/48 hores.
Quan es paga mitjançant Targeta de crèdit la confirmació del pagament és immediata.
El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi lliurat el paquet o paquets al client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament.
Totes les comandes que expedim van assegurades, correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les anomalies en el document de recepció de lliurament o comunicar la incidència abans que transcorrin 24 hores des de la recepció del mateix al 937958433 o per e-mail a logistica@ferreterialestri.cat.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L es compromet a enviar la mercaderia al mateix dia si disposa d' ella en estoc i si la comanda ha estat realitzat abans de les 12.00 hores.
Si no hi ha mercaderia en estoc ens posarem en contacte amb el client per confirmar els terminis de lliurament.
Tanmateix, la seva demora no implicarà l' anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L enviarà sempre els productes per agències de transport nacionals segons el pes i volum de la comanda. Tanmateix, es reserva el dret d'enviar pel mitjà que estimi oportú si així fos necessari per complir els seus compromisos. El preu de l'enviament varia segons pes, pes volumètric, tipus de producte i zona d'enviament.
Totes les compres es lliuraran en el domicili consignat pel client, llevat per absència o que pel seu pes, volum o naturalesa de l'immoble, no permetin a una persona el lliurament, en el qual s'efectuarà a porta de carrer o la delegació de destinació. En cas d'absència del destinatari es deixarà nota d' avís d'intent de lliurament. Actualment només es fan enviaments a la Península, quedant exclosos Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

Devolucions                                                  
L'ESTRI PER A TOTS, S.L no acceptarà devolucions transcorreguts 14 dies naturals des de la data de recepció. En el cas de produir-se la devolució dins d'aquest termini, el client es farà càrrec de les despeses directes de la devolució i despeses de gestió que es fixen en un 5% del preu del material a retornar.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions d'embalatge. No acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives.
Tota devolució haurà d'estar autoritzada per L'ESTRI PER A TOTS, S.L Per això el client ha de sol·licitar a L'ESTRI PER A TOTS, S.L mitjançant un correu electrònic a: logistica@ferreterialestri.cat. un número d'autorització de la devolució indicant el motiu de la devolució i el nombre de factura.
Una vegada que el client hagi rebut el numero de devolució farà arribar els productes a l'adreça especificada per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. Les despeses d'aquest transport correran a càrrec del client.

Confidencialitat
A L'ESTRI PER A TOTS, S.L hem adoptat totes les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les teves dades de caràcter personal.
Per navegar per www.ferreterialestri.cat no necessita subministrar cap dada personal. Pot per tant, fer una visita totalment anònima.
Només en el moment de realitzar una compra sol·licitarem la teva adreça de correu electrònic i les teves dades de facturació i enviament.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L. utilitza cookies per mantenir tota l'operativa de comerç electrònic durant la teva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.
Les dades recollides en el moment de realitzar la compra, són incorporades a la nostra base de dades i s'utilitzen exclusivament per personalitzar les seves posteriors visites a www.ferreterialestri.cat i per poder facturar i enviar els productes que ens hagi sol·licitat, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar d'interès.
En cap cas aquestes dades seran cedides a terceres empreses alienes a L'ESTRI PER A TOTS, S.L. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LORTAD), podràs en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, simplement enviant-nos un correu electrònic a : sac@ferreterialestri.cat.
A L'ESTRI PER A TOTS, S.L. hem adoptat totes les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les teves dades de caràcter personal.


Condicions generals
La realització d'una comanda a L'ESTRI PER A TOTS, S.L. suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les aquí estipulades si no ha estat expressament acceptada prèviament i per escrit per L'ESTRI PER A TOTS, S.L.

Preus i condicions de pagament
Els preus publicats són vàlids excepte error tipogràfic o fi de la promoció. Porten I.V.A. inclòs. Les despeses d'enviament són a càrrec del client.
Els productes s'abonaran mitjançant:

  • Transferència bancària.

Garanties
Tots els productes comercialitzats per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. tenen el període de garantia que estableix el fabricant.
La garantia cobreix tant la mà d'obra com les peces a substituir, exceptuant aquells casos en què el fabricant especifiqui uns altres termes.
La garantia quedarà invalidada en els següents casos:

  • Cops i / o transport inadequat.
  • Manipulació indeguda.
  • Instal·lacions defectuoses i / o errors d'instal·lació.
  • Tensió d'alimentació incorrecta.
  • Manipulació per personal diferent del S.A.T. del fabricant, o manipulació de qualsevol precinte.
  • Danys deguts a fenòmens naturals o que afectin el subministrament elèctric.

El temps de reparació i la classificació de l'avaria i si queda o no coberta per la garantia, l'avalua el SAT oficial del fabricant. Per dur a terme les reparacions, el SAT oficial del fabricant podrà reemplaçar parts o bé la substitució total segons estimi oportú. Tota reparació haurà d'estar autoritzada per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. El client ha de sol·licitar número de reparació mitjançant un correu electrònic a: sac@ferreterialestri.cat indicant el problema que presenta el producte.
Una vegada que el client hagi rebut el nombre de reparació haurà embalar correctament els productes i els farà arribar a la direcció especificada per L'ESTRI PER A TOTS, S.L. o el fabricant.
Les despeses d'aquest transport correran a càrrec del client.
L'ESTRI PER A TOTS, S.L. tornarà el producte, una vegada reparat a ports pagats (només Espanya) si està en garantia o a ports deguts si està fora de garantia.